info@bjaccountants.co.uk
01474 358870
07412 652361

  • Lietuviškai
  • Русский
  • English

Pašalpos UK

Gyvenate JK ar esate naujai atvykę ir nežinote ar Jums priklauso pašalpos UK? Susisiekite su mumis ir mes galėsime patarti apie pašalpas kurios Jums priklauso bei padėti jas gauti. Dalį pašalpų kurias mes Jums galime padėti gauti galite matyti toliau.

 

Vaiko Pašalpa (Child Benefit)

Mokama tėvams už vaikus kurie gyvena kartu. Jūs galite gauti pašalpą iki vaikui sukaks 16 metų. Tam tikrais atvejais Jūs galite gauti vaiko pašalpą net iki vaikui sukankant 20 metų. Vaiko pašalpa nepriklauso nuo Jūsų gaunamų pajamų ar santaupų.

Vaiko pašalpa pirmam vaikui yra £20.70, kitiems £13.70 per savaitę.

Jūs galite gauti pašalpą UK jeigu Jūsų vaikas gyvena Anglijoje ARBA Jūs esate atsakingas už vaiko išlaikymą, tačiau vaikas gyvena kitoje EU šalyje.

Jeigu esate naujai atvykęs, galite gauti vaiko pašalpą jeigu – dirbate UK, esate Self employed, esate užsiregistraves darbo biržoje ir aktyviai ieškote darbo.

Vaiko gimimo liudijimas (originalas) bei sąskaita yra būtini teikiant prašymus pašalpoms gauti. Paprastai atsakymą gaunate per 7-8 savaites. Jeigu gausite teigiamą atsakymą – pašalpa bus mokama nuo prašymo pateikimo datos.

Jeigu nežinote nuo ko pradėti norėdami gauti vaiko pašalpą – skambinkite mums. Mes patarsime visais vaiko pašalpų UK klausimais.

 

Vaiko mokesčių kreditas (Child Tax Credit)

Gaunantiems mažas pajamas priklauso mokesčių kreditai (tax credit). Tėvams auginantiems vaikus UK ir gaunantiems mažas pajamas priklauso Child tax creditas. Šią pašalpą galit gauti ne kiekvienas. turite būti pragyvenęs JK bent trejus mėnesius, būti atsakingas už vaiko išlaikymą bei turėti mažas pajamas iki nustatytos ribos. Jeigu šiuos rekalavimus atitinkate – mes galime Jums padėti gauti Child tax creditą.

 

Dirbančiojo mokesčių kredito pašalpa (Working Tax Credit)

Dirbanciojo Mokesciu Pasalpos Working Tax Kreditas PasalpaNorėdami gauti Working tax kreditą Jūs turite atitikti tam tikrus reikalavimus. Pašalpą galite gauti jeigu Jums virš 25 metų, neauginate vaikų ir dirbate bent ę0 valandų per savaite, auginate vaikus ir dirbate bent ąš valandų per savaitę ir gaunate mažas pajamas.

Working ir child tax kreditai yra apskaičiuojami pagal praeitų metų pajamas. Šios pašalpos yra mokamos į priekį. Todėl bus būtina deklaruoti savo pajamas ir jei jos bus didesnės negu buvo numatyta, pašalpą teks grąžinti.

Paduodant prašymą pašalpai specialių dokumentų nereikia, tačiau būkite pasiruošę pateikti papildomus dokumentus vėliau.

 

Suaugusiųjų socialinė globa (Adult social care)

Pagalba susimokėti globėjams, sulaukus senatvės.

 

Slaugos pašalpa (Attendance Allowance)

Neapmokestinama pašalpa, 65-ių ir vyresniems, kurie yra neįgalūs ir kuriems reikalinga prieziūra.

 

Netekties vienkartinė pašalpa (Bereavement Allowance)

Savaitinės išmokos iki £97.65 mokamos visas 52 savaites po žmonos, vyro ar partnerio mirties.

 

Netekties vienkartinė Išmoka (Bereavement Payment)

£2000 Svarų neapmokestinama vienkartinė išmoka.

 

Nuolatinės Slaugos Pašalpa (Constant Attendance Allowance)

Pašalpa padėti žmonėms kurie, yra 100% neįgalūs ir kurie gauna gamybinių traumų invalidumo išmokas, arba karo Invalidumo pensiją.

 

Council mokesčių lengvatos (Council Tax Benefit)

Financinė pagalba žmonėms kurie turi mažas pajamas.

 

Krizinės Paskolos (Crisis Loans)

Beprocentinės paskolos, tiems kurie neturi pakankamai pinigų susimokėti už būtiniausias reikmes.

 

Neįgalumo Pragyvenimo Pašalpa. (Disability Living Allowance)

Neapmokestinama pašalpa neįgaliems žmonėms, įskaitant vaikus, kuriems reikalinga priežiūra.

 

Išmokos Laidotuvėms. (Funeral Payments)

Pagalba mažas pajamas turintiems žmonėms.

 

Globėjo pašalpa. (Guardian’s Allowance)

Neapmokestinama £14.30 svarų per savaitę pašalpa, pridedama prie vaiko pašalpos, žmoniems kurie augina vaikus kurie neturi savo tėvų.

 

Medicinines Išlaidos. (Health Costs)

Financinė pagalba susimokėti už medicinines išlaidas.

 

Būsto Pašalpa. (Housing Benefit)

Skirta tiems kuriems sunku susimokėti už buto nuomą, nepriklausomai ar žmogus dirba ar ne.

 

Dirbančiojo pašalpa (In Work Credit)

Fiksuota, neapmokestinama 40 svarų per savaitę arba 60 svarų Londone vienišiems tėvams kurie augina vaikus. Mokama iki 52 savaičių, kaip priedas prie algos.

 

Nedarbingumo Išmoka (Incapacity Benefit)

Savaitinė išmoka žmonėms, kurie yra nedarbingi dėl ligos ar neįgalumo, kurie prasidėjo prieš 2008 metų spalio 27 d. būnant pencijinio amžiaus. Dabar tai yra keičiama į Užimtumo ir paramos pašalpą.

 

Pajamų Parama (Income Support)

Financinė parama žmonėms kurie nėra užsiregistravę kaip bedarbiai.

 

Invalidumo dėl Pramoninių Traumų pašalpa (Industrial Injuries Disablement Benefit)

Suma priklauso nuo individualių aplinkybių ir tai yra savaitinės išmokos tiems kurie susirgo ar tapo neįgalūs, dėl tam tikrų darbų, kaip pavyzdžiui darbas su asbestu. Tai liečia ligas, nelaimingus atsitikimus ir apkurtimą. Tiems kurie dirba ant savęs „self-employed“ tai nepriklauso.

 

Darbo dotacija (Job Grant)

Vienkartinė, neapmokestinama suma iki 250 svarų, bedarbiams kurie pradeda dirbti.

 

Bedarbio Pašalpa (Jobseeker’s Allowance)

Tai pagrindinė pašalpa, darbingo amžiaus žmonėms, kurie yra bedarbiai arba dirba mažiau nei 16 valandų per savaitę.

 

Vietinė Būsto Pašalpa. „Local Housing Allowance“

Tai panaši į būsto pašalpą, bet mokama privatiems numininkams kurie nuomojasi gyvenamą būstą iš privačių asmenų.

 

Motinystės Pašalpa. „Maternity Allowance“

Tai standartinė savaitinė išmoka 124.88 svarų, arba 90% nuo vidutinės algos, priklausomai kas mažiau, tiems kurie nesikvalifikuoja gauti motinystės algą.

 

Mobilumo Priedas. „Mobility Supplement“

Kai kuriems žmonėms gali priklausyti nemokamas „tax disk“ jei jie gauna aukštesnio laipsnio neįgalumo pašalpą.

 

Virš 80 Pencija. „Over 80 Pension“

Išmoka iki 58.50 svarų per savaitę, tiems kurie yra virš 80 metų ir kurie negauna valstybinės pencijos.

 

Pensijos Kreditas. „Pension Credit“

Tai garantuoja minimalias pajamas, kurie yra pencijinio amžiaus, pridedant prie savaitinių pajamų, kad minimali suma gautūsi 132.60 svarų per savaitę, vienišiems žmonėms ir poroms 202.40 svarų.

 

Sumažinto Darbo užmokesčio Pašalpa. „Reduced Earnings Allowance“

58.32 svarų išmoka per savaitę, tiems kurie neuždirba tiek kiek galėtų, dėl nelaimingo atsitikimo darbe kuris ivyko prieš 1990 spalio 1d.

 

Pencijinė pašalpa. „Retirement Allowance“

Tai keičia Sumažinto darbo užmokesčio pašalpą, kurie pasiekė pencijinį amžių ir nebedirba.

 

Grįžus į darbą kreditas. „Return to work credit“

Neapmokestinama 40 svarų per savaitę pašalpa, mokama iki 52 savaičių, bedarbiams sugrįžus į darbą.

 

Valstybinė Pencija. „State Pension“

Tai, gal būt geriausiai žinoma pašalpa 97.65 svarų per savaitę, kurie sulaukė pencijinio amžiaus.

 

Įstatyminė Įvaikinimo Išmoka. „Statutory Adoption Pay“

Pagalba įsivaikinus, mokama per savaitę po 124.88 svarus arba 90% nuo vidutinės algos, jeigu tai mažiau. Išmokos iki 39 savaičių.

 

Įstatyminė Motinystės pašalpa. „Statutory Maternity Pay“

Mokama mamoms pirmas šiašias savaites 90% nuo vidutinės algos ir kitas 33 savaites mokama 124.88 svarai arba 90% nuo algos, priklausomai kas mažiau.

 

Įstatiminė tėvystės pašalpa. „Statutory Paternity Pay“

Mokama tėvams vieną ar dvi savaites po 124.88 svarus per savaitę arba 90% nuo vidutinės algos jei tai yra mažiau.

 

Pašalpa Susirgus. „Statutory Sick Pay“

Standartinė suma 79.15 svarų per savaitę, moka darbdaviai iki 28 savaičių, jei žmogus negali dirbti dėl ligos.

 

Motinystės vienkartinė išmoka. „Sure Start Maternity Grant“

Tai vienkartinė 500 svarų išmoka už kiekvieną naujagimį mažas pajamas turintiems tėvams.

 

 

 

Travel to interview scheme

For those out of work and on benefits, Jobcentre Plus may be able to help pay to get to a job interview.

 

Vaccine Damage Payment

A tax-free payment of £120,000 to those severely disabled and whose disability was caused by vaccination against various diseases, such as tetanus.

 

Widow’s Pension

Payable weekly at a reduced rate for younger widows, the pension can be paid until the widow reaches 65 but if she retires after reaching state pension age of 60 it will usually be replaced by the state pension.

 

Winter Fuel Payment

This year it will be paid to all those born on or before 5 July 1950. The annual payment can be between £125 and £400 depending on the recipient’s situation, to help pay the increased heating bills of winter. It is different to the Cold Weather Payment.